Dane kontakowe


Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie "O ZDROWIE DZIECKA"
NIP: 679 01 66 470, REGON: 350180413, KRS: 0000 123 750

Kontakt w sprawie Konferencji: rejestracja@zywieniedziecka.eu

Wydarzenie spełnia standardy etyczne wynikające z Kodeksu Przejrzystości oraz Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego INFARMA. Numer certyfikatu: 3353.

Polityka prywatności | Regulamin | INFARMA Ceryfikat | Program on-line