Dr n. med. Hanna Danielewicz

I Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu